Knihovny napsané v TLA u

Examples

Sbírka specifikací TLA+ různé složitosti (od tlaplus).
 • 1.1k
 • GNU General Public License v3.0

DrTLAPlus

Řada Dr. TLA+ - naučte se algoritmus a protokol, prostudujte si specifikaci.
 • 757

BlockingQueue

Výukový program „Týdny ladění vám mohou ušetřit hodiny TLA+“. Každý git commit představuje nový koncept =>zkontrolujte historii git! (od Lemmyho).
 • 465
 • MIT

CommunityModules

TLA+ fragmenty, operátoři a moduly přispěly a spravovaly komunitou TLA+.
 • 228
 • MIT

pgo

PGo je zdrojový kompilátor ze specifikací Modular PlusCal do programů Go.
 • 143
 • Apache License 2.0

ewd998

Distribuovaná detekce ukončení na prstenci díky Shmuel Safra:.
 • 41
 • MIT

cross-chain-validation

 • 33
 • Apache License 2.0

TLAPLUS_DeadlockEmpire

Specifikace a modely pro řešení problémů DeadlockEmpire pomocí TLA+ a TLC.
 • 18

TLAplus

Otázky, odpovědi a experimenty TLA+ (od Isaaca-DeFraina).
 • 17
 • Apache License 2.0

raft.tla

Specifikace TLA+ pro algoritmus Raft consensus.
 • 8

advent-of-tla

Cíle AoC v TLA+.
 • 6
 • MIT